Общи условия на SelfDecode/OmnicsEdge

Превод на български на част от общите условия на нашите парнтьори SelfDecode, собственици на OmnicsEdge, която се отнася до отношенията с ЕваГен ООД, като предоставящи услугата генетично тестване,  анализ на данните и предоставяне на генетични анализи на нашите клиенти: https://selfdecode.com/en/terms-of-service/.

Условия за ползване

Добре дошли в SelfDecode. Нашата цел в SelfDecode е да създадем среда, в която можете да научите повече за генетичния си състав, лесно да откриете информация, свързана с вашата генетика и начин на живот, и да се свържете с други хора, тръгнали по същия път. Стремим се да създадем инструменти, които можете да използвате, за да идентифицирате интересуващите ви генетични вариации. Също така се стремим да предоставим информация, която можете да вземете предвид, когато мислите как да реагирате на тези интересуващи ви варианти. За да ви предоставим описаните по-горе Услуги, е необходимо да анализираме файлове, които съдържат данни за вашите генетични вариации. Информацията, скрита във вашия генетичен състав, е едновременно изключително полезна и лична.
„SelfDecode“ означава Decodify Me LLC и/или нейните филиали („SelfDecode“, „ние“, „нас“, „Анализатор на лабораторни тестове„). Ние Ви предоставяме съдържание на уебсайта, функционалност и други продукти и услуги, когато посещавате или правите покупки на http://www.selfdecode.com („Сайтът“) или от разстояние чрез всички приложения на SelfDecode (наричани общо „Услугите“). „Услугата“ или „Услугите“ включват продуктите, софтуера, услугите, консултациите, мобилното приложение и уебсайта на SelfDecode (включително, но не само, текст, графики, изображения и други материали и информация), до които потребителят има достъп от време на време, независимо дали използването е във връзка с акаунт или не.
SelfDecode предоставя Услугите при спазване на следните правила и условия.
С достъпа до или използването на Сайта или Услугите Вие се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези Условия за ползване. Моля, прочетете ги внимателно.


Изисквания за използване на Услугите


Като използвате Услугите, Вие ни заявявате и гарантирате, че сте (i) пълнолетен, за да сключите обвързващ договор със SelfDecode и да се съгласите с настоящите Условия за ползване, и (ii) не сте възпрепятстван по силата на приложимите закони да правите това или да получавате Услуги в юрисдикцията, в която пребивавате или в която ги използвате. Трябва да сте навършили 18 години, за да създадете акаунт в SelfDecode или да закупите Продукт на SelfDecode (вж. по-долу). Ако не отговаряте на тези изисквания, не трябва да имате достъп до Услугите или да ги използвате.

Допълнителни условия


Използването на Услугите от Ваша страна е предмет и на всички приложими условия, политики или правила, които можем да публикуваме или към които предоставяме връзка на Сайта. Към настоящия момент тези условия включват Политиката за поверителност на SelfDecode и Съгласието за ползване на платформата. Всички такива приложими условия, политики и правила се считат за част от настоящите Условия за ползване и са включени чрез препратка.


Описание на услугите

Услугите включват следните характеристики и функции, свързани с генетичния превод:

a. Качване на генотипен файл.
SelfDecode съхранява данните, които сте избрали да качите и които съставляват ДНК кода на вашите гени („Файл с генотип“). SelfDecode ще съхранява тези данни само когато приемете настоящите Условия за ползване. Като качвате информация в нашите системи, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Политиката за поверителност на SelfDecode, както и със Съгласието за платформата. SelfDecode ще съхранява информация само в съответствие с всички приложими за Вас разпоредби за защита на личните данни.

Моля, имайте предвид, че може да имате право на определени права за защита на личните данни в зависимост от местоположението Ви в момента на достъп до нашите услуги, Вашата националност и местоживеене. Моля, направете справка с нашата Политика за поверителност, за да научите повече за правата си за поверителност. За да поискате съдействие от нас във връзка с правата си съгласно настоящите Условия за ползване на услугите, можете да получите повече информация за защитата, предоставена на вашите данни, като се свържете с нашия екип по защита на личните данни на адрес [email protected]. За тези лица, които се намират в Европейското икономическо пространство („ЕИП“) и Обединеното кралство, можете да се свържете с нас на [email protected] SelfDecode получава тези данни от генотипен файл, който качвате. Данните от генотипния файл и всяка интерпретация на тези данни са Вашата „Генетична информация“.

b. Платформа за самодекодиране.

SelfDecode е домакин на платформа („Платформата SelfDecode“), в която можете да получавате информация за себе си или за друго лице от SelfDecode въз основа на генетичната информация, която ни предоставяте („SelfDecode Insights“). Като качвате Вашата Генетична информация на нашата платформа, Вие ни разрешавате да използваме, тълкуваме и предоставяме Вашата Генетична информация съгласно нашата Политика за поверителност, за да Ви предоставим персонализирано изживяване от нашите услуги и продукти („Продукти SelfDecode“). Продуктите SelfDecode се създават от SelfDecode и използват част от Вашата Генетична информация, за да Ви предложат конкретен продукт или услуга на SelfDecode. Платформата SelfDecode ви предоставя персонализирани резултати въз основа на генотипния файл, който сте избрали да използвате.

c. Акаунт в SelfDecode. 

SelfDecode Ви предоставя достъп до софтуерна платформа чрез акаунт на https://selfdecode.com („Акаунт SelfDecode“). Вашият SelfDecode акаунт Ви позволява да управлявате Вашата генетична информация, Вашите SelfDecode Insights, закупените SelfDecode продукти и други настройки на акаунта. Ако се абонирате като „Индивидуален“ потребител, тогава ще бъдете ограничени до качване на един генотипен файл, докато ако се регистрирате като „Професионален“ потребител, тогава ще имате на разположение неограничен брой качвания. Професионалните потребители трябва да се съобразяват с нашата политика за поверителност и с „Декларацията за поверителност на професионалните потребители“.

Услугите SelfDecode включват, но не се ограничават до помощни програми (инструменти в рамките на уебсайта, които изпълняват специфични функции, свързани с обработката на данните от Вашите генетични и лабораторни тестове и представянето на резултатите) за интерпретиране на Вашата генетична информация. Не е гарантирано, че те ще бъдат точни и могат да бъдат прекратени по всяко време. Услугите включват също така платформа на общността за дискусии на базата на форум, където можете да споделяте информация, свързана с констатациите, които сме направили въз основа на Вашата Генетична информация. Тази платформа на общността може да бъде преустановена по всяко време.

(ЕваГен ООД не предоставя достъп на нашите потребители до тази платформа на общността)

зили до нови предложения за членство. 

ЕваГен ООД не предоставя услуги за членсто.

След като пробата ви бъде получена от SelfDecode, се извършва извличане на ДНК, секвениране и анализ на данните, за да се предоставят недиагностични доклади и препоръки. По своя преценка SelfDecode може да използва лаборатории на трети страни за извършване на извличане на ДНК, секвениране и анализ на данни. Вашият комплект за събиране на проби може да бъде с марката SelfDecode, дори когато такава трета страна ще извършва извличането на ДНК, секвенирането или анализа на данните. С връщането на комплекта за събиране на проби Вие потвърждавате и се съгласявате, че SelfDecode може да предостави пробата на такива трети страни за извличане на ДНК, секвениране или анализ на данни.

SelfDecode и неговите филиали може да не са в състояние да обработят вашата проба, ако пробата ви не съдържа достатъчно количество ДНК или е замърсена. Ако това се случи, SelfDecode ще ви уведоми и ще ви помоли да предоставите нова проба.

Промени в настоящите Условия за ползване и Услугите

Можем да преразглеждаме и актуализираме настоящите Условия за ползване и да публикуваме актуализираните Условия за ползване на Сайта. Всички промени влизат в сила незабавно, когато ги публикуваме, и се прилагат за всички случаи на достъп до и използване на Услугите от този момент нататък. Ако използвате Услугите, след като сме публикували преработените Условия за ползване, Вие потвърждавате и се съгласявате с преработените Условия за ползване.

Запазваме си правото да оттегляме или изменяме Услугите или която и да е част от тях по наше усмотрение без предизвестие. Няма да носим отговорност, ако по някаква причина Услугите или някоя част от тях са недостъпни по всяко време или за някакъв период.

Регистриране и достъп до Услугите

Право на ползване на Услугите. Нерегистрираните гости, безплатно регистрираните гости, платените абонати и лицата, които закупуват и/или активират ДНК комплект, са „Потребители“ съгласно настоящите Условия. Потребителите са обект на Условията за ползване, Политиката за поверителност и изискванията за съгласие с платформата на SelfDecode. Потребителите трябва да създадат акаунт, за да използват Услугите. Когато се регистрирате, трябва да предоставите точна, пълна и актуална информация.

За да получите достъп до определени характеристики и функции на Услугите, трябва да създадете Акаунт в SelfDecode. За да създадете Акаунт SelfDecode, трябва да предоставите определена информация, която ние изискваме. С качването на тази информация, когато създавате акаунта си в нашата платформа, Вие сте ни упълномощили да я използваме в съответствие с Условията за ползване и Политиката за поверителност на SelfDecode. Тази информация включва:

вашето име и имейл адрес;

вашата дата на раждане; и

информация, от която се нуждаем, за да ви предоставим прозрения (генотипен файл) 

За да закупите продукт на SelfDecode, трябва да предоставите и следното:

Вашата кредитна карта или друга информация за фактуриране.

Регистрирайки се за Услугите, Вие заявявате и гарантирате, че предоставената от Вас регистрационна информация е точна, актуална и пълна. Вие също така се съгласявате, че цялата информация, която ни предоставяте, независимо от начина, по който го правите, се управлява от нашата Политика за поверителност, Съгласието за платформата SelfDecode и всички закони и разпоредби, приложими към Вас. Вие се съгласявате да използваме вашата информация по начини, които са в съответствие с нашите политики.

За да използвате Услугите, трябва да получите достъп до интернет. Вие носите отговорност за (i) всички такси за достъп до интернет и осигуряването на собствено оборудване за достъп до интернет и (ii) гарантирането, че всички лица, които имат достъп до Услугите чрез вашата интернет връзка или от ваше име, са запознати с настоящите Условия за ползване и ги спазват.

Когато създавате акаунт в SelfDecode, трябва да изберете парола и да третирате паролата си като поверителна. Вие се съгласявате да не позволявате на други лица да имат достъп до Услугите, като използват вашето потребителско име, парола или друга информация за сигурност. Съгласявате се да ни уведомите незабавно за всеки неоторизиран достъп до акаунт или за всяко друго нарушение на сигурността. Също така се съгласявате да гарантирате, че излизате от профила си в края на всяка сесия. Когато осъществявате достъп до акаунта си от публичен или споделен компютър, трябва да сте особено внимателни, за да не могат други лица да видят или запишат вашата парола или друга ваша информация. SelfDecode не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, които произтичат от неспазването на тези задължения от Ваша страна. Вие упълномощавате SelfDecode да удостовери самоличността Ви при достъп до Услугите. Това може да включва искане на Вашата дата на раждане и друга информация, която ще позволи на SelfDecode да провери основателно Вашата самоличност.

Когато поръчвате продукт или услуга на SelfDecode, трябва да предоставите валиден номер на кредитна карта или акаунт за уеб базирано плащане. Вие заявявате и гарантирате, че сте упълномощени да използвате такава кредитна карта или уеб базиран платежен акаунт, и се съгласявате да заплатите всички такси, направени с помощта на Вашия акаунт. Съгласявате се, че можем да предадем информацията за кредитната ви карта и свързаната с нея лична информация на нашия(те) определен(и) доставчик(ци) на услуги, за да я използват при таксуването ви за поръчаните от вас услуги. Всички такси не включват данъци върху продажбите и други данъци и Вие носите отговорност за плащането на всички приложими данъци (различни от данъците върху доходите на SelfDecode). Запазваме си правото да приемаме или отхвърляме поръчки по каквато и да е причина. Цената и наличността на която и да е услуга могат да се променят без предизвестие (освен ако не сте закупили текущ абонамент за продукт или услуга на SelfDecode, в който случай цената на абонамента, заплатена от Вас за такава услуга, се прилага по време на срока на този абонамент).

Ако считаме, че сте нарушили настоящите Условия за ползване, имаме право по всяко време да деактивираме или прекратим достъпа до Вашия акаунт.

Качване на файла с генотипа

За да качите генотипния си файл за използване с платформата SelfDecode, трябва да имате генотипен файл от предишно секвениране чрез трета страна. Когато качвате своя генотипен файл, вие се съгласявате със следното:

Качвате своя генотипен файл или файл за някого, от когото сте получили предварително писмено съгласие за всяка от употребите на тази информация, които правим, за да предоставяме нашите продукти, и че сте законно упълномощени да действате съгласно нашата Политика за поверителност. 

Вие сте на 18 години или по-възрастни или качвате файл за лице, което е на 18 години или по-възрастно, за което сте законно упълномощени да предоставите файл и което може да предостави валидно изрично съгласие за използването на неговата генетична информация съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.

Вие разрешавате на SelfDecode да извършва анализи на предоставения от Вас генотипен файл, за да генерира Генетична информация. Вие разрешавате на SelfDecode да събира, обработва и съхранява Генетичната информация в съответствие с настоящите Условия за ползване, нашата Политика за поверителност и Съгласието за ползване на платформата.

Вие разбирате, че интерпретациите, свързани със здравето, са само за информационни цели и не са предназначени за диагностициране или лечение на заболявания. Трябва да се консултирате с лекар, генетичен консултант или квалифициран здравен специалист, преди да действате по каквото и да е тълкуване. SelfDecode може да предостави консултация като част от нашата услуга и/или продукти.

 

EvaGene - ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ТЕБ!

Нашата мисия е да допринесем за щастието и благополучието на българското общество, като направим достъпни ДНК анализи, насочени към различни специфични области от живота на хората.

Контакти

©2024 ЕваГен ЕООД | Всички права запазени | Изработено от Vbrand Visuals

Close