Превод на политиката за поверителност на SelfDecode собственици на OmnicsEdge: https://selfdecode.com/en/privacy-policy/

Политика за поверителност
Поверителността на личните ви данни е основен приоритет за SelfDecode. Ние осъзнаваме колко е важно да запазим сигурността и поверителността на информацията ви, и най-важното – вашата. Поверителността е от значение за вашата информация, и по-специално за вашата генетична, лабораторна и самоопределяща се информация.
Нашата цел в SelfDecode е да създадем среда, в която можете да научите за генетичния си състав, лесно да откриете информация, свързана с вашата генетика, конвенционални биомаркери и начин на живот, и да се свържете с други хора, които са на същото пътешествие. Стремим се да създадем инструменти, които можете да използвате, за да идентифицирате интересуващите ви генетични вариации. Също така се стремим да предоставим информация, която можете да вземете предвид, когато обмисляте как да реагирате на тези интересуващи ви варианти. За да можем да ви предоставим описаните по-горе услуги, трябва да анализираме файлове, които съдържат данни за вашите генетични вариации. Имайки предвид това, моля, отделете време да прочетете нашите Условия за ползване.
Настоящата Политика за поверителност описва видовете информация, която събираме, и описва как използваме, поддържаме, защитаваме и разкриваме данните, които събираме от вас. Ние се ангажираме да защитаваме вашата информация чрез спазването на тази Политика за поверителност. С достъпа до или използването на нашите Услуги Вие приемате нашите практики, описани в настоящата Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с нашите практики и политики, можете да изберете да не осъществявате достъп до или да не използвате нашите Услуги. Термини с главни букви, които не са дефинирани в настоящата Политика за поверителност, имат същото значение като в Условията за ползване на SelfDecode.
Какво е лична информация, която може да бъде идентифицирана?
Личната информация, която може да бъде идентифицирана (PII), е информация, която може да бъде използвана за идентифицирането ви, самостоятелно или в комбинация с друга информация. SelfDecode събира и съхранява следните видове Лична информация:
Какво имаме предвид под генетична информация?
С този термин обозначаваме всякаква информация относно Вашите генотипове, генерирана чрез обработката на генетичната информация, която сте качили на платформата на SelfDecode или която е била качена от някой от нашите клиенти, независими изпълнители; или по друг начин е била обработена от и/или предоставена на SelfDecode.

Какво имаме предвид под лабораторна информация?
С този термин ние обозначаваме всички данни от лабораторни тестове, които сте качили на платформата на SelfDecode или които са качени от някой от нашите клиенти, независими изпълнители; или обработени по друг начин от и/или допринесени за SelfDecode.
Какво включва терминът „чувствителна информация“?
Този термин се отнася до информация за вашето здраве, генетична, лабораторна и самооценена информация, както и информация, свързана с вашия расов и етнически произход, сексуална ориентация и политическа принадлежност.
Какъв вид информация събираме?
Ние събираме няколко вида информация от и за потребителите на нашите Услуги.
Може да събираме част от Вашата лична демографска информация. Трябва да предоставите определена информация, когато осъществявате достъп до нашите Услуги чрез нашата платформа или като влезете в нашия уебсайт. Тази информация включва вашето име, имейл адрес, създадената от вас парола и информация за кредитна карта или друга информация за плащане. Информацията за вашия акаунт също така включва записи и копия на всяка кореспонденция с вас и подробности за всички транзакции, които извършвате чрез нашите Услуги.
Ще имате възможността да качите това, което наричаме „самодекларирана информация“. Това е информация, която ни предоставяте директно или чрез нашия уеб портал, или чрез трета страна, включително вашите болестни състояния, друга информация, свързана със здравето, лични черти, етническа принадлежност, семейна история и друга информация, която въвеждате в анкети, формуляри, или функции, докато сте влезли в акаунта си за SelfDecode. SelfDecode може да ви помоли да предоставите данни за себе си, включително демографски данни като лична и семейна медицинска история, възраст, пол, физически характеристики като цвят на очите, поведенческа информация като навици за упражнения или самодекларирана етническа принадлежност.
Също така събираме информация за „онлайн поведение“, събрана чрез технология за проследяване. Информацията за онлайн поведение е тази информация, която може да ни покаже как използвате нашите Услуги, събрана чрез регистрационни файлове, бисквитки, уеб маяци и подобни технологии (напр. информация за устройството (идентификатори на устройството), IP адрес, тип браузър, домейни, изгледи на страници) .

Ние и нашите доставчици на услуги трети страни използваме бисквитки и подобни технологии (като уеб маяци, тагове, скриптове и идентификатори на устройства). Ако отхвърлите бисквитките, можете да продължите да използвате нашия сайт, но възможността ви да използвате някои функции или области на нашия сайт може да бъде ограничена. Възможно е да получаваме доклади въз основа на използването на тези технологии от доставчици на услуги трети страни като анонимна информация на ниво индивид или като обобщена информация. Информацията на индивидуално ниво е тази за генотипове, болести или други черти/характеристики на един индивид, но която не е непременно свързана с информацията за регистрация. Информацията за регистрация е тази, която предоставяте за себе си, когато се регистрирате и/или закупувате нашите Услуги (напр. име, имейл, адрес, потребителско име и парола и информация за плащане).
Обобщена информация е информация, която е комбинирана с тази на други потребители и анализирана или оценена като цяло, така че да не може разумно да се идентифицира конкретно лице. Google Analytics се използва за изпълнение на много от изброените по-горе задачи. SelfDecode работи с Google Analytics, за да разбере по-добре нашата аудитория и потребители, да подобри нашите маркетингови кампании и да подобри нашите услуги. Можете да научите повече за възможностите за поверителност на Google Анализ или да се откажете по всяко време.
Може да съберем вашата информация, за да ви изпратим някои промоционални оферти за нашите услуги. Ако не желаете вашата информация за контакт да се използва от SelfDecode за популяризиране на нашите Услуги, можете да се откажете, като промените настройките на акаунта си. Възможно е да не можете да се откажете от получаването на определени имейли, свързани с Услугата, като съобщения относно поръчки, фактуриране, създаване на акаунт, регистрация и актуализации на правилата. Ако сме ви изпратили промоционален имейл или друг информационен имейл, който не е свързан с вашата поръчка или акаунт, имейлът ще има функция за „отписване“, която ще ви позволи да се откажете от получаване на бъдещи имейли.
Информация за някои други страни, която ни предоставяте:
Ако сте закупили продукт като подарък за някой друг, вашият получател на подаръка трябва да създаде свой собствен акаунт. SelfDecode няма да споделя никаква лична информация за получателя на подаръка с вас.
Нашите Услуги не са предназначени за лица под 18 години. Ние не събираме съзнателно лична информация от или от името на лице под 18 години. Ако сте под 18 години, не се регистрирайте на нашия уебсайт и не ни предоставяйте информация за себе си. Ако разберем, че сме събрали или получили лична информация от или от името на лице под 18 години, ще положим разумни от търговска гледна точка усилия да премахнем информацията и/или потребителския акаунт и да не използваме тази информация в бъдеще за контакт с непълнолетно лице. Ако смятате, че може да разполагаме с информация от или за лице под 18 години, моля, свържете се с нас на [email protected].

Genetic Information:

You may provide us with a Genetic Information file, by uploading it to our software. In connection with our Services, SelfDecode processes and stores this Genetic Information, including your SelfDecode Insights. Self Decode Insights means the process by which SelfDecode interprets your Genetic Information to produce SelfDecode Insights when you request to receive that feature in your SelfDecode Account. If you do not wish to have SelfDecode Insights produced for you, do not request to receive this feature or products related to it. You do not need to receive your SelfDecode Insights in order to use other parts of the SelfDecode Platform.

With your consent, as described in our Platform Consent, we do the following:

  • store the Genetic Information you upload;
  • provide you SelfDecode Insights;

In the following sections, we describe how we use your Genetic Information and Self-Reported Information in particular:

When you upload your Genetic Information, SelfDecode stores it. When you choose to receive SelfDecode Insights, SelfDecode will use certain portions of your Genetic Information to produce your SelfDecode Insights. For the SelfDecode Services you purchase, you allow SelfDecode to use certain portion(s) or all of your Genetic Information to deliver the genetic interpretations offered by our Services to you and improve them over time. Your Genetic Information may be combined with that of other users as “Aggregated Genetic Information.” Aggregated Genetic Information is that that does not include any data that would reasonably permit someone to identify you individually. SelfDecode may use Aggregated Genetic Information for its internal business purposes, such as to improve our products, data quality and laboratory processes. Aggregated Genetic Information may also be used for our promotional purposes. This could include describing users of our Services in general terms (e.g., “50% of our users are male” or “on average our users have 2% Neanderthal DNA”).

Laboratory Information:

You may provide us with Laboratory Information, by uploading it to our software or manually entering lab test results. In connection with our Services, SelfDecode processes and stores this Laboratory Information, including your SelfDecode Insights. Your Laboratory Information may be combined with your Genetic Information to improve interpretations of your Genetic Information, including SelfDecode Insights. Self Decode Insights means the process by which SelfDecode interprets your Laboratory Information to produce SelfDecode Insights when you request to receive that feature in your SelfDecode Account. If you do not wish to have SelfDecode Insights produced for you, do not request to receive this feature or products related to it. You do not need to receive your SelfDecode Insights in order to use other parts of the SelfDecode Platform.

With your consent, as described in our Platform Consent, we do the following:

store the Laboratory Information you upload;

provide you SelfDecode Insights;

В следващите раздели ние описваме как използваме вашата генетична информация, лабораторна информация и информация, докладвана от вас, по-специално:

Когато качите вашата лабораторна информация, SelfDecode я съхранява. Когато изберете да получавате SelfDecode Insights, SelfDecode ще използва определени части от вашата лабораторна информация, за да произведе вашите SelfDecode Insights. За услугите на SelfDecode, които купувате, вие позволявате на SelfDecode да използва част(и) или цялата ви лабораторна информация, за да ви предостави интерпретациите на лабораторните тестове, предлагани от нашите услуги, и да ги подобри с течение на времето. Вашата лабораторна информация може да се комбинира с тази на други потребители като „Обобщена лабораторна информация“. Обобщената лабораторна информация е, че не включва никакви данни, които разумно биха позволили на някого да ви идентифицира индивидуално. SelfDecode може да използва Обобщена лабораторна информация за своите вътрешни бизнес цели, като например за подобряване на нашите продукти, качеството на данните и лабораторните процеси. Обобщената лабораторна информация може също да се използва за нашите промоционални цели. Това може да включва описание на потребителите на нашите Услуги с общи думи (напр. „50% от нашите потребители имат високо кръвно налягане“ или „средно нашите потребители имат 20% телесни мазнини“).
Самодокладвана информация.
Много черти също се влияят от негенетични фактори, както е обсъдено в нашите Общи условия и Съгласие на платформата. Вашата самоотчетена информация може да бъде комбинирана с вашата генетична информация, за да се подобрят интерпретациите на вашата генетична информация, включително SelfDecode Insights. Някои продукти може да изискват тази информация за целите на тълкуването на вашата генетична информация, но вие трябва да предоставите тази информация. Ако не предоставите тази информация, може да не сте в състояние да закупите или използвате определени продукти на SelfDecode.
Преди да ви бъде разрешено да използвате нашите услуги, ще бъдете помолени да приемете нашите Условия за ползване, нашата Политика за поверителност и всички правила и условия, на които е предмет предоставянето на нашите Услуги. Освен ако не ни предоставите изричното си съгласие, няма да имате достъп до някои или всички наши услуги. Също така ще бъдете попитани дали искате да съхраняваме вашите данни, за да ви предоставим някои други услуги за генетично изследване. Ако приемете да съхраняваме вашата генетична информация, съхранението ще се урежда от тази Политика за поверителност, нашите Условия за ползване и всички приложими закони и разпоредби, приложими за вас и за нас.

Как използваме вашата информация?
SelfDecode ще използва и споделя вашата лична информация с трети страни само по начините, описани в тази Политика за поверителност.
За да ви предоставим Услуги и да анализираме и подобрим нашите Услуги:
Ние използваме информацията, описана по-горе, за да управляваме, предоставяме, анализираме и подобряваме нашите Услуги. Тези дейности могат да включват, наред с други неща, използване на вашата информация по начин, съвместим с тази Политика за поверителност, за да отворите акаунта си, да активирате покупки и да обработвате плащания, да комуникирате с вас и да изпълнявате вашите заявки (напр. препоръки); да се свържем с вас относно вашия акаунт и всяка подходяща информация за нашите услуги (напр. промени в политиката, актуализации или проблеми със сигурността и т.н.); прилагаме нашите Общи условия и други споразумения; наблюдаваме, откриваме, разследваме и предотвратяваме забранено или незаконно поведение в нашите Услуги, за да се борим със спама и други рискове за сигурността; и извършване на изследователски и развойни дейности, които могат да включват, например, провеждане на анализ на данни с цел разработване на нови или подобряване на съществуващи продукти и услуги и извършване на дейности за контрол на качеството.
За лица, намиращи се в Европейското икономическо пространство („ЕИП“) и Обединеното кралство:
За тези лица, намиращи се в Европейското икономическо пространство („ЕИП“), ние обработваме вашата лична информация в съответствие с нашите Условия за ползване и тази Политика за поверителност за следните цели:
За да обработваме, анализираме и доставяме нашите доклади въз основа на вашата генетична или лабораторна информация:
Ние ще анализираме вашата генетична, лабораторна и самоотчетена информация, за да ви предоставим здравна информация и други свързани услуги. SelfDecode непрекъснато работи за подобряване на нашите услуги въз основа на нашите изследвания и разработване на продукти и генетични асоциации, идентифицирани в научната литература. Ако отговаряте на условията да получавате допълнителни отчети или актуализации в бъдеще, може да бъдете уведомени или да получите директен достъп до тези актуализации.

За физически лица, намиращи се в Европейското икономическо пространство („ЕИП“): Нашето правно основание за обработка на вашата чувствителна информация за целите, описани по-горе, се основава на вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите имейл до [email protected], но оттеглянето на вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработката, основана на съгласието преди оттеглянето му.
Имате избор да участвате в нашите изследователски проучвания, като предоставите своето съгласие. „Изследване“ се отнася до изследване, насочено към публикуване в рецензирани списания и други изследвания, проведени от SelfDecode.
SelfDecode Research може да се проведе от името на или в сътрудничество с трети страни. В тези изследвания можем да изследваме конкретна група или популация, да идентифицираме потенциални области или цели за разработване на терапевтични средства, да провеждаме или подкрепяме разработването на лекарства, диагностика или устройства за диагностика, прогнозиране или лечение на медицински или други здравни състояния, да работим с публични, частни и/или организации с нестопанска цел по инициативи за генетични изследвания или по друг начин да създават, комерсиализират и прилагат тези нови знания за подобряване на здравеопазването. Можем да използваме Обобщена и/или Генетична информация на индивидуално ниво.
Вашата анонимна генетична, лабораторна и самоотчетена информация може да се използва за изследователски цели само ако сте се съгласили с това използване чрез попълване на Документ за съгласие. Анонимизираната информация е тази, която е лишена от други части от информация, които могат да проследят първата част с вас, така че не можете да бъдете разумно идентифицирани като физическо лице, известна също като псевдонимизирана или анонимизирана информация. Ако сте ни дали съгласие да използваме вашата генетична, лабораторна и самоотчетена информация за изследвания, вашата генетична информация ще бъде използвана за изследователски цели, но ще бъде анонимна и няма да бъде свързана с вашата информация за регистрация. Все пак може да използваме генетична, лабораторна и самоотчетена информация на индивидуално ниво, за да подобрим резултатите от други вътрешни изследвания на SelfDecode. Можем също така да споделяме обобщени статистически данни, които не идентифицират конкретно лице или съдържат информация на индивидуално ниво, с нашите квалифицирани изследователски сътрудници.
Изследванията са важен аспект от нашите Услуги и ние искаме да гарантираме, че заинтересованите участници са запознати с допълнителни възможности за принос към научни изследвания, провеждани от здравни организации и фармацевтични компании. Ако сте избрали да участвате в някое изследване, от време на време ви изпращаме имейл, за да ви попитаме дали искате да участвате в някое от тези изследвания. Ние няма да споделяме генетична информация с трета страна без вашето изрично съгласие.
За физически лица, намиращи се в Европейското икономическо пространство („ЕИП“) или Обединеното кралство: Нашето правно основание за обработка на вашата чувствителна информация за целта, описана по-горе, се основава на вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, но оттеглянето на вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.
Ако сте ни дали изрично съгласие да използваме вашата генетична и лабораторна информация за изследователски цели, SelfDecode може да споделя анонимна генетична и лабораторна информация и с избрани изследователски сътрудници на трети страни за изследователски цели.

Оттегляне на вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си да участвате в някое от нашите изследователски усилия по всяко време, като се свържете с нас на [email protected]. Всяко проучване, включващо вашите данни, което вече е извършено или публикувано преди оттеглянето на вашето съгласие, няма да бъде отменено, отменено или оттеглено.
За физически лица, намиращи се в Европейското икономическо пространство („ЕИП“) или Обединеното кралство, правното основание за обработка на вашата чувствителна информация за целта, описана по-горе, се основава на вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, но оттеглянето на вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.
Какво споделяме с другите?

Понякога споделяме информацията, описана по-горе, с нашите доставчици на услуги трети страни, ако е необходимо, за да ни предоставят своите услуги и да ни помогнат да изпълним договора си с вас. Доставчиците на услуги са други компании или физически лица, които ни помагат да предоставяме, анализираме и подобряваме нашите Услуги. Ангажираме някои доставчици на услуги трети страни, за да помогнат в поддръжката на нашите Услуги.
За да обработим вашата генетична, лабораторна или самоотчетена информация, може да използваме центрове за услуги на трети страни. Когато приемете нашата Политика за поверителност и нашите Общи условия, вие ни давате съгласието си да споделяме вашата генетична информация с някой от нашите доставчици на услуги трети страни.
Как съхраняваме вашата информация?
Ние съхраняваме вашата информация, като използваме доставчици на услуги за облачно съхранение на трети страни. Нашите доставчици на облачно хранилище осигуряват сигурно съхранение на информация в специални бази данни, като гарантират, че нашата инфраструктура може да поддържа непрекъснатото използване на нашите Услуги и защита на данните в случай на природно бедствие или друго прекъсване на нашата Услуга. Нашите ИТ доставчици и доставчици на услуги за сигурност помагат с мерки за откриване и предотвратяване на проникване, за да спрат всякакви потенциални атаки срещу нашите мрежи.
Когато използвате нашите Услуги, включително нашия уебсайт и онлайн платформа, нашите доставчици на услуги трети страни може да събират информация за онлайн поведение за вашето посещение, като например връзките, върху които сте кликнали, продължителността на вашето посещение и URL адресите, които сте посетили. Тази информация може да ни помогне да подобрим навигацията на сайта и да оценим нашите маркетингови кампании. Съгласно приложимите разпоредби за защита на данните, нашите уебсайтове в ЕС, Обединеното кралство и международните уебсайтове предоставят на посетителите опция за бисквитка, която позволява обработката на бисквитки и други маркетингови функции.
Ние прилагаме процедури и поддържаме договорни условия с всеки доставчик на услуги, за да защитим поверителността и сигурността на вашата информация. Ние обаче не можем да гарантираме поверителността и сигурността на вашата информация поради присъщите рискове, свързани със съхраняването и предаването на данни по електронен път.
За физически лица, намиращи се в Европейското икономическо пространство („ЕИП“) и Обединеното кралство, когато прехвърляме част или цялата ви лична информация, позволяваща идентифициране, на трета държава или на международна организация, прилагаме подходящи предпазни мерки, като например договорни задължения, свързани с прехвърлянето.

Можем да споделяме Обобщена информация, която е информация, която е лишена от Вашето име и информация за контакт и е комбинирана с информация на други, така че да не можете разумно да бъдете идентифицирани като физическо лице, с трети страни. Тази информация е различна от информацията на „индивидуално ниво“ и не е лична идентификационна информация, тъй като не идентифицира конкретно лице или не разкрива данни на конкретно лице. За разлика от това, ние ще поискаме вашето съгласие да споделим вашата индивидуална генетична информация с всяка трета страна, различна от нашите доставчици на услуги, ако е необходимо, за да ви предоставим Услугите.
Можем да споделяме част или цялата ви лична информация, позволяваща идентифициране, с други компании под наша обща собственост или контрол, което може да включва нашите дъщерни дружества, нашата компания майка или други дъщерни дружества, притежавани от нашата компания майка, за да ви предоставим по-добро обслужване и да подобрим потребителя опит. По принцип споделянето на такава информация е необходимо, за да изпълним договора си с вас. Можем да предоставим допълнително известие и да поискаме вашето предварително съгласие, ако желаем да споделим вашата лична информация, позволяваща идентифициране, с наши общопритежавани субекти по начин, съществено различен от обсъдения в тази Политика за поверителност.
При определени обстоятелства вашата лична информация може да бъде обект на обработка съгласно закони, разпоредби, съдебни или други правителствени призовки, заповеди или заповеди. Може да се наложи да разкрием лична идентифицираща информация в координация с регулаторните органи в отговор на законни искания от страна на публични органи, включително за изпълнение на изискванията на националната сигурност или правоприлагането. Ние ще запазим и разкрием всякаква информация на правоприлагащи органи или други, ако това се изисква от закона или с добросъвестното убеждение, че такова запазване или разкриване е разумно необходимо за спазване на законови или регулаторни задължения, които може да имаме съгласно етични и други професионални правила, закони и разпоредби или за прилагане на Условията за ползване и Политиката за поверителност.

Също така, и в случай, че SelfDecode премине през бизнес преход като сливане, придобиване от друга компания или продажба на всички или на част от активите си, вашата лична информация, която може да бъде идентифицирана, вероятно ще бъде сред прехвърлените активи. В такъв случай вашата информация ще остане предмет на обещанията, дадени във всички съществуващи преди това правила за поверителност.
Как осъществявате достъп, коригирате или премахвате вашата информация?

Знаейки какво знаем за вас:
Предоставяме достъп до нашата платформа чрез използване на специален акаунт. Имате достъп до цялата си генетична, лабораторна и самоотчетена информация, както и до всички отчети и информация, създадени за вас като част от нашите Услуги, включително SelfDecode Insights. Можете да осъществявате достъп, коригирате или актуализирате по-голямата част от Вашата лична информация чрез нашата платформа.

Когато осъществявате достъп до нашите услуги, независимо дали влизате в нашия уебсайт, влизате в уеб портала или когато купувате някой от нашите продукти и услуги, може да бъдете помолени да се включите за получаване на промоционални имейли или известия, когато създавате своя акаунт със SelfDecode или когато използвате нашите Услуги. Можете да прегледате или актуализирате вашите предпочитания за уведомяване за маркетингови съобщения, като се свържете с нашия администратор за поверителност на [email protected]
Изтриване на вашата информация:
Ако вече не желаете да имате достъп до нашите Услуги или вече не желаете вашата лична идентифицираща информация да бъде обработвана, можете да изтриете своя акаунт и лична идентифицираща информация, като ги поискате на [email protected]. След като изпратите заявката си, ние ще изпратим имейл на имейл адреса, свързан с вашия акаунт, с подробности за нашата политика за изтриване на акаунти и с молба да потвърдите заявката си за изтриване. След като потвърдим вашата самоличност, вашата заявка ще влезе в сила. Този процес не може да бъде отменен, отменен, оттеглен или обърнат. Когато вашият акаунт бъде изтрит, цялата свързана лична информация, която може да бъде идентифицирана, се изтрива и всяка съхранена генетична, лабораторна и самоотчетена информация ще бъде изхвърлена. Въпреки това, част от информацията няма да бъде изтрита. Например, информация, включена преди това в Изследване, за която сте дали съгласие да се използва в някое от нашите Изследвания, не може да бъде премахната от завършени проучвания, които използват тази информация.
Освен това има законови изисквания за запазване, които трябва да спазим, за да спазим някои правни процеси в определени местоположения, за които част от Вашата лична информация няма да бъде обект на пълно изтриване. Ние ще запазим ограничена информация, свързана с вашия акаунт и искане за изтриване на данни, включително вашия имейл адрес, искане за изтриване на акаунт, всякакви имейли или съобщения, свързани със запитвания или жалби и правни споразумения за ограничен период от време, както се изисква от закона, договорни задължения и /или както е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни искове и за целите на одита и съответствието.

Политики за поверителност на други трети страни:
Ние често предоставяме връзки към уебсайтове на трети страни, управлявани от организации, които не са свързани със SelfDecode. Ние не разкриваме вашата информация на организации, управляващи такива свързани уебсайтове на трети страни. Ние също така не преглеждаме и не одобряваме и не носим отговорност за практиките за поверителност на тези организации. Препоръчваме ви да прочетете политиката за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате. Тази Политика за поверителност се прилага единствено за информация, събрана от SelfDecode, нашите свързани лица и нашите доставчици на услуги от наше име.
Информация за нашите клиенти в Европейското икономическо пространство („ЕИП“) и Обединеното кралство. За вас важат следните правила.

Вашата лична информация ще бъде прехвърлена, съхранявана и обработвана в центрове за данни, разположени на териториите на Европейския съюз („ЕС“).
Ако имате въпроси относно това как обработваме вашата информация, свържете се с нас на [email protected].

За по-голямата част от нашите Услуги ние ще бъдем „контрольор“ на Вашата лична информация, позволяваща идентифициране, тъй като ние определяме средствата и целите за обработка на Вашата информация, когато използвате нашите Услуги. „Администратор“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на вашата лична информация. За някои други Услуги ние ще действаме като обикновен „обработващ“ Вашата лична информация, позволяваща идентифициране, тъй като ще действаме от името на други трети страни.
Можем да обработваме вашата лична идентифицираща информация, ако сте съгласни с обработката, за да изпълним нашите правни задължения, ако е необходимо да изпълним задълженията си, произтичащи от договори, които сме сключили с вас, или да предприемем стъпки по ваше искане преди сключването на договор с вас или за нашите законни интереси за защита на нашата собственост, права, нашите клиенти или други.
Промоционални оферти от SelfDecode. Ако не желаете вашата информация за контакт да се използва от SelfDecode за популяризиране на нашите Услуги, можете да се откажете, като промените настройките на акаунта си. Възможно е да не можете да се откажете от получаването на определени имейли, свързани с Услугата, като съобщения относно поръчки, фактуриране, създаване на акаунт, регистрация и актуализации на правилата. Ако сме ви изпратили промоционален имейл или друг информационен имейл, който не е свързан с вашата поръчка или акаунт, имейлът ще има функция за „отписване“, която ще ви позволи да се откажете от получаване на бъдещи имейли. Можете също така да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите имейл на [email protected]
Ние ще споделяме Вашата лична информация с трети страни за маркетингови цели само с Вашето изрично съгласие. Ако не искате да използваме вашата лична информация, която може да бъде идентифицирана по този начин, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите имейл на [email protected]. Можете да повдигнете такива възражения по отношение на първоначалната или по-нататъшната обработка за целите на директния маркетинг по всяко време и безплатно. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.

Как упражнявате правата си?
Можете да упражните правата си за поверителност, като следвате инструкциите по-долу или се свържете с нас на [email protected]. Ние ще разгледаме вашата заявка съгласно приложимото законодателство. Когато направите заявка, ние може да потвърдим вашата самоличност, за да защитим вашата поверителност и сигурност.
Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. До степента, в която искаме да предоставите съгласието си за обработката на вашата лична информация, която може да ви идентифицира, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Вашето оттегляне няма да засегне законосъобразността на нашата обработка въз основа на съгласие преди вашето оттегляне.
Имате право да знаете с каква лична информация за вас разполагаме и можете да поискате от нас да коригираме всяка част от нея. По всяко време можете да ни изпратите имейл до [email protected] и да поискате коригиране на Вашата лична информация, позволяваща идентифициране. В някои случаи може да отхвърлим част или цялата ви заявка, ако отговорът на вашата заявка може да засегне неблагоприятно правата и свободите на другите.
Имате право да бъдете забравени. Точно така, можете да поискате да изтрием акаунта ви по всяко време. Можете да поискате изтриване на Лична информация, която: (a) вече не е необходима във връзка с целите, за които е била събрана или обработена по друг начин; (b) е събрано във връзка с обработване, за което сте се съгласили преди това, но по-късно сте оттеглили това съгласие; или (c) е събрана във връзка с дейности по обработване, срещу които възразявате, и няма по-важни законни основания за нашата обработка. Ако сме споделили Вашата лична идентифицираща информация с трети страни, но все още сме длъжни да изтрием такава Лична идентифицираща информация, ние ще предприемем разумни стъпки, включително технически мерки, за да информираме администраторите, които обработват всякакви връзки към или копия или реплики на вашата Лична информация за вашата заявка за изтриване. Нашата помощ при вашето искане за изтриване е предмет на ограничения от съответните закони за защита на данните, наличната технология и разходите за внедряване.
Имате право да вземете вашата информация със себе си. Ако обработваме вашата лична информация, подлежаща на идентифициране, въз основа на договор с вас или въз основа на вашето съгласие, или обработката се извършва с автоматизирани средства, можете да поискате вашата лична информация, подлежаща на идентифициране, в структуриран, често използван и машинно четим формат. Можете също така да поискате прехвърляне на вашата лична информация директно към друг администратор, когато това е технически осъществимо, освен ако изборът да упражните това право не засяга неблагоприятно правата и свободите на другите.

Имате право да поискате от нас да спрем обработването на Вашата лична информация, позволяваща идентифициране. Можете да ограничите обработването от наша страна на вашата лична информация, позволяваща идентифициране, когато е приложимо едно от следните: (a) оспорвате точността на обработваната от нас лична информация (за период, който ни позволява да проверим нейната точност); (b) обработката е незаконосъобразна и вие се противопоставяте на изтриването на личната идентифицираща информация и вместо това искате ограничаване на нейното използване; (в) вече не се нуждаем от личната информация за целите на обработването, но ние сме длъжни да го направим от вас за установяването, упражняването или защитата на правни искове; и (d) сте възразили срещу определена обработка, разчитайки на легитимен интерес, в очакване на проверката дали нашите законни основания имат предимство пред вашите права. Ограничената лична информация ще се обработва само с вашето съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от важен обществен интерес. Ще ви уведомим, ако ограничението бъде отменено.
Можете също така да ограничите обхвата на това, което правим с вашата лична информация, позволяваща идентифициране. Когато обработката на вашата лична информация се основава на съгласие, договор или законни интереси, описани в заглавието „Правни основания за обработка“ по-горе, вие можете да ограничите или да възразите по всяко време срещу обработката на вашата лична информация, както е разрешено от приложимото законодателство. Можем да продължим да обработваме вашата лична информация, ако това е необходимо за защита на правни претенции или за други изключения, разрешени от приложимото законодателство.
Какво се случва с информацията, която вече сме споделили с други?
Ние ще предоставим известие на всеки получател, на когото сме разкрили Вашата лична информация, относно всяко коригиране или изтриване на Лична информация или ограничаване на обработката, освен ако вие сте инициирали разкриването или предоставянето на известие се окаже невъзможно или включва непропорционални усилия. При заявка от ваша страна ще споделим с вас списъка с получатели.
Никога няма да обработвате вашата информация чрез автоматизирани системи за профилиране. Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което поражда правни или подобни значими последици за вас, освен в случаите, когато е позволено от приложимите закони за защита на данните.
Колко дълго ще съхраняваме вашата лична информация, позволяваща идентифициране?
Освен ако не поискате от нас да изтрием вашия акаунт или която и да е ваша лична информация, която може да ви идентифицира, ние ще я съхраняваме, докато акаунтът ви е отворен, освен ако не се изисква по-дълъг период на съхранение или е разрешен от закона.
Правата, описани по-горе, могат да бъдат ограничени от местните закони. Имайте предвид, че вашето право на достъп и изтриване не е абсолютно и може да не е налично, ако изпълнението на това право би причинило намеса в изпълнението и прилагането на закона и законните частни права (като в случая с разследването или откриване на правни искове или право на справедлив процес); или ако това води до нарушаване или накърняване на правата на поверителност и сигурност на други; накърняват сигурността или разследвания на жалби, корпоративни реорганизации или по какъвто и да е начин нарушават интересите на други лица или когато тежестта или разходите за предоставяне на достъп биха били непропорционални.

Ако смятате, че вашите права са били нарушени:
Трябва незабавно да се свържете с нас, за да можем да активираме нашите вътрешни процеси, за да отстраним вашите опасения. Можете да се свържете с нас на:
Служител по защита на личните данни
13727 SW 152-ра улица #896
Маями, Флорида 33177
Съединени щати
[email protected]
Като алтернатива можете да се свържете с нашия представител в ЕС, DataRep, на [email protected]
Вие също имате право да подадете жалба до надзорния орган на вашата страна членка по вашето обичайно местопребиваване, месторабота или място на предполагаемо нарушение. Можете да намерите името на съответния надзорен орган и данните за контакт тук:
Възможно е да променим условията в тази Политика за поверителност.
Имаме право да променяме тази Политика за поверителност от време на време. Препоръчваме периодично да преглеждате тази страница, за да сте наясно с всички промени в тази Политика за поверителност. Ако направим промени, ще ги направим достъпни чрез нашия уебсайт. Всеки път, когато се правят съществени промени в тази Политика за поверителност, ние ще ви уведомим, преди промените да влязат в сила, например чрез публикуване на известие на нашия уебсайт или изпращане на съобщение до имейл адреса, свързан с вашия акаунт.
Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате Услугите, след като промените в тази Политика за поверителност влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани от преработената Политика за поверителност. Ако някакви промени са неприемливи за вас, можете да спрете да използвате нашите Услуги и да изтриете акаунта си по всяко време.

EvaGene - ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ТЕБ!

Нашата мисия е да допринесем за щастието и благополучието на българското общество, като направим достъпни ДНК анализи, насочени към различни специфични области от живота на хората.

Контакти

©2024 ЕваГен ЕООД | Всички права запазени | Изработено от Vbrand Visuals

Close