Какво е метилиране?

ДНК-то е като рецепта за нашето тяло. 

Веднага след зачеването, при сливането на сперматозоида и яйцеклетката, нашето тяло се състои само от стволови клетки. Те могат да се превърнат във всяка друга клетка, и носят едно и също ДНК. 

Метилирането е основен процес, който „включва“ или „изключва“ дадени гени, и по този начин клетките ни възприемат различни функции – клетка на кожа, на мозък, и всяка друга от нашето тяло.

Имунна система

Метилирането участва в правилното функциониране на имунната система. Метилирането помага на тялото да разпознава и да се бори с инфекциите и болестите, като регулира експресията на гени, участващи в имунните реакции.

Детоксификация

Метилирането помага за елиминирането на вредни вещества, като определени химикали и токсини, като ги модифицира във форми, които тялото може безопасно да премахне.

Синтез на невротрансмитери в мозъка

Метилирането е от решаващо значение за синтеза на невротрансмитери, които са химикали, които предават сигнали в мозъка. Това е от съществено значение за регулирането на настроението, ученето и паметта.

Биологичното значение на метилирането като основна епигенетична модификация във фенотипа и генната експресия е широко признато. Например хипометилирането на ДНК, намаляването на глобалното метилиране на ДНК, вероятно е причинено от дефицит на метил поради различни влияния на околната среда и е предложено като молекулярен маркер в множество биологични процеси като рак.

ДНК тест може да Ви покаже в детайли за всеки от гените Ви, свързани с метилиране, какво е Вашето предразположение

Но ако желаете да научите текущото си състояние, вземайки предвид и влиянието на околната среда, трябва да направите различен вид изследване.


EvaGene - ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ТЕБ!

Нашата мисия е да допринесем за щастието и благополучието на българското общество, като направим достъпни ДНК анализи, насочени към различни специфични области от живота на хората.

Контакти

©2024 ЕваГен ЕООД | Всички права запазени | Изработено от Vbrand Visuals

Close